Servo motor kendiliğinden çalışıyor

Herkese hayırlı işler helal kazançlar kolay gelsin.
Ardiuno ile bir servo motoru kontrol ediyorum.Kontrol hem buton ile hem kumanda ile yapılyor.Fakat bir soru bir problemim var.Yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden hepinize teşekkürler.

1-kumandadan bastığım buton ile servo motor çalışıyor fakat bazen ben tuşlama yaptıktan sonra kendisi aynı işlemi tekrarlamaya devam ediyor ( bazen 2-3 tekrar bazen 10-15 tekrar sonra duruyor ) bunu neden yapar ?

2-koymuş olduğum butonu 10 metre uzağa kablo ile çeksem çalışır mı ya da nasıl bir yok izlemem gerekiyor ?

döngülerde hata olabilir. Net bir şey söylemek zor. Kodunuzu göndermeniz gerekiyor.

kodlarım bu şekilde teşekkürler ilginiz için.

#include <IRremote.h>
#include <Servo.h>
int button = 2;
int IRpin = 11; // sensor pin
IRrecv irrecv(IRpin);
decode_results results;
Servo myservo;
void setup()
{

pinMode(button, INPUT);
digitalWrite(button, HIGH);
myservo.write(130);

Serial.begin(9600);
irrecv.enableIRIn(); //
myservo.attach(9); // servo

}
void loop()
{

if (irrecv.decode(&results))
{
irrecv.resume(); //
}
if (results.value == 551500485) // kumanda
{
myservo.write(100);
delay(1000);
myservo.write(130);
delay(1000);
}

  if (digitalRead(button)==LOW)

{
myservo.write(100);
delay(1000);
myservo.write(130);
delay(1000);
}
}