Servo Motor Titremesi

Merhaba,
kol çalışmadığında sg90 kendi kendine titriyor, niyeki?

servo motorları arduino üzerindeki pinlerden gelen güç ile mi besliyorsunuz?

Büyük ihtimalle servoyu başka bir güç kaynağıyla besliyorsunuz. Arduino kapalıyken güç kaynağından servoya elektrik giderse servonun sinyal pini verisiz kalır ve titrer bu normaldir. Bu sorunu çözmek istiyorsanız güç kaynağının eksi bacağından servonun sinyal pinine doğru yüksek değerde bir direnç bağlayın.