SoftwareSerial hatası

SoftwareSerial bt_iletisim(7, 6); // 

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  bt_iletisim.begin(9600);
}

void loop()
{
  if (bt_iletisim.available())
  {
    char data = bt_iletisim.read();
    Serial.println(data);
  }
}

niye bu hatayı alıyorum yardım edebilecek var mı

Merhabalar tekrardan foruma hoşgeldiniz. Kütüphaneyi eklemeyi unutmuşsunuz.
#include <SoftwareSerial.h> komutunu void setup kısmının üstüne koyarak kütüphaneyi koda ekleyebilirsiniz.