String to int - Veritipi Dönüştürme

cannot convert ‘const String’ to ‘int’ in assignment
bu hatayı düzeltme yani sitringi inteye çevirimi

Merhaba,
Hatanın olduğu yerin fotoğrafını atabilir misiniz. :slightly_smiling_face:

aslında benim yapmak istediğim web serverden gelen veri vatan değişkenine gidiyor ve ben bunu t_son_deger göndermek istediğim için bu hatayı veriyor vatan değişkeni
String vatan; olarak ayrladım
int t_son_deger=20; ayarladım
ben bunu vatan değişkenine gelen veriyi t_son_degre göndereceğim ama string ve int olduğu için sıkıntı çıktı o yüzden stringi inteye dönüştürmek istiyorum

if (request->hasParam(vatan)) {
t_son_deger= request->getParam(vatan)->value();
inputParam = vatan;
}