Telefon ır sensor ile röle kontrolü adunio

röle kartlarını ardunio ile hem ır kumanda ile hemde aynı röleleri telefon üzerinden kontrol edebileceğim bir proje yapmak istiyotıyorum bunu nasıl yapabilirim

Merhaba,
Aşağıda vereceğim koddu arduinoya yükleyip serial monitöre baktığınız zaman HEX parametresinde telefondan gelen IR sinyaller yazacaktır.

#include <IRremote.h>
IRrecv irrecv(2);      // IR sinyal pinini arduinonun 2.pinine bağlıyoruz
decode_results results;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 irrecv.enableIRIn();
}

void loop() {
if(irrecv.decode(&results))
{
  Serial.println(results.value, HEX);
  irrecv.resume();
 }
}

Buton kodlarını öğrendikten sonra bu kaynaktan o kodları yazarak röleleri kontrol edebilirsiniz. Her ne kadar LED kontrol desede ledlere giden kabloyu röleye taktığınız zaman çalışacaktır. Kolay gelsin.

1 Beğeni