Text To Speech (TTS)

bir modül kullanmadan arduino uno ile Text To Speech devresi oluşturmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum ve bunu buzzer kullanarak yapılabilir mi yoksa hoparlör kullanmam mı lazım