Uno için derleme hatas

merhaba 4 lü buton kullanarak 4 adet röleyi açıp kapatmak ve rölelerin açık olup olmadığını i2c ile 16x2 lcd ekrana yazdırmak için bu kodları yazdım ancak uno için derleme hatası veriyor

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

const int buttonPin1 = 2;
const int buttonPin2 = 3;
const int buttonPin3 = 4;
const int buttonPin4 = 5;

const int relayPin1 = 6;
const int relayPin2 =7;
const int relayPin3 = 8;
const int relayPin4 = 9;

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

void setup() {
lcd.init();
lcd.backlight();
pinMode(buttonPin1, INPUT);
pinMode(buttonPin2, INPUT);
pinMode(buttonPin3, INPUT);
pinMode(buttonPin4, INPUT);
pinMode(relayPin1, OUTPUT);
pinMode(relayPin2, OUTPUT);
pinMode(relayPin3, OUTPUT);
pinMode(relayPin4, OUTPUT);
}

void loop() {
if (digitalRead(buttonPin1) == HIGH) {
digitalWrite(relayPin1, !digitalRead(relayPin1));
}
if (digitalRead(buttonPin2) == HIGH) {
digitalWrite(relayPin2, !digitalRead(relayPin2));
}
if (digitalRead(buttonPin3) == HIGH) {
digitalWrite(relayPin3, !digitalRead(relayPin3));
}
if (digitalRead(buttonPin4) == HIGH) {
digitalWrite(relayPin4, !digitalRead(relayPin4));
}

lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("R1: ");
if (digitalRead(relayPin1) == LOW) {
lcd.print(“KAPALI”);
} else {
lcd.print(“ACIK”);
}
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("R2: ");
if (digitalRead(relayPin2) == LOW) {
lcd.print(“KAPALI”);
} else {
lcd.print(“ACIK”);
}
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print("R3: ");
if (digitalRead(relayPin3) == LOW) {
lcd.print(“KAPALI”);
} else {
lcd.print(“ACIK”);
}
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print("R4: ");
if (digitalRead(relayPin4) == LOW) {
lcd.print(“KAPALI”);
} else {
lcd.print(“ACIK”);
}
}

aldığım hata
Arduino:1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0) (Windows 10), Kart:“Arduino Uno”

c:/program files/windowsapps/arduinollc.arduinoide_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt/hardware/tools/avr/bin/…/lib/gcc/avr/7.3.0/…/…/…/…/avr/lib/avr5/crtatmega328p.o:(.init9+0x0): undefined reference to `main’

collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

exit status 1

Arduino Uno kartı için derleme hatası.

This report would have more information with
“Show verbose output during compilation”
option enabled in File → Preferences.

Arduino uygulamasi ile alakalı bir sorun var galiba