Wemos D1 "AT" Komutlarına Yanıt Vermiyor

Wemos D1 Almıştım, ilk çalıştığında yanıt veriyordu, daha sonra kod yükleyince yanıt vermemeye başladı, firmware i tekrar kuruyorum, tekrar çalışıyor ama kod yükleyince siliniyor, nasıl “AT” firmware ini yükledikten sonra sıkıntısız bir şekilde kod yükleyebilirim?
Ek olarak en iyi firmware i nerede bulabilirim, nasıl yapabilirim?

IDE üzerinde bulunan kart ayarları şöyle

Merhaba,
Kodda sıkıntı olabilir kodunuzu atabilir misiniz?
Eğer örnek olarak blynk kullanıyorsanız wemos D1 için bu kodları kullanmanız gerekiyor;

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

char auth[] = "BLYNK Kodun";
char ssid[] = "İnternet Adın";
char pass[] = "İnternet Şifren";

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop()
{
  Blynk.run();
}