WiFi module kullanımı

Küçük çaplı bir güvenli kablosuz ağ projesinde Excel dosyası aktarımı gerekiyor.Bunun için hangi WiFi modülü önerirsiniz ?