LM35 ve LCD ile Arduino Termometre

https://www.youtube.com/watch?v=D71WKTBLvuE&t=141s merhaba. bu devreye ek olarak sıcaklık 30 dereceyi geçince transistör anahtarlaması ile çalışacak 5V DC Aksiyel FAN nasıl ilave edebilirim? Cevabınızı beklemekteyim. Teşekkürler.


const int lm35 = A0;
const int transistor = 2;
 float voltaj_deger = 0;
float sicaklik = 0;
int gelen_veri = 0;

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(13, 12, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
 lcd.begin(16, 2);
 pinMode(lm35, INPUT);
 pinMode(transistor, OUTPUT);
}

void loop() {
 gelen_veri = analogRead(lm35);
 voltaj_deger = (gelen_veri / 1023.0) * 5000;
 sicaklik = voltaj_deger / 10.0;
 lcd.clear();
 lcd.home();
 lcd.print("sicaklik = ");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(sicaklik);
 lcd.print(" derece");
 delay(1000);
 if (sicaklik > 29) { 
  digitalWrite(transistor, 1);
  }
}

transistör olarak bc547 548 546 olabilir

orta bacak de ikiye
diğer bacaklardan biri vin pinine
diğeri fana bağlanıcak sana önerim sıcaklık arttıkça fan hızını artır bunun içinpwm kullana bilirsin